Tim Dukes, Ph.D.

Twitter: @tdukes
LinkedIn: www.linkedin.com/in/tdukes